تولید کننده چراغ ترافیکی سولار

چراغ ترافیکی سولار

تولیدکننده انواع چراغ ترافیکی سولار ارزان در بازار ایران

پنل خورشیدی موجود در قسمت فوقانی چراغ ترافیکی سولار، انرژی خورشیدی را به الکتریسیته تبدیل می کند و انرژی مورد نیاز چراغ سولار فراهم می شود.
چراغ ترافیکی سولار در مقایسه با مدل های کابلی به ندرت خراب شده و به دلیل وجود کنترل کننده های الکترونیکی، در صد خرابی کمتری نیز دارد.

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید